ICGUniversity

Per accedir al material es necessari registrar-se. Si ja estas registrat, accedeix amb el teu usuari i contrasenya.  →   LOGIN | REGISTRA'T

Gestió de magatzem i celler

3 STUDENTS ENROLLED

Índex

 1.  Recepció de matèries primeres
  1. Funcions de la recepció de matèries primeres
  2. Fases i procediments per rebre matèries primeres. Organització i control
  3. Valoració de la relació sol·licitud i/o subministrament
  4. Documents relacionats amb les operacions de recepció
 2. Emmagatzematge de matèries primeres en restauració
  1. Llocs per a l’emmagatzematge
  2. Mètodes de conservació d’aliments
  3. La conservació dels aliments i la temperatura
  4. Classificació i distribució de les mercaderies en funció de la seva conservació, emmagatzematge i consum
  5. Condicions higienicosanitàries en els espais per a l’emmagatzematge
  6. Gestió de residus en la zona de magatzems
 3. Control de consums i existències
  1. Sol·licitud de comandes i retirada de gèneres de magatzem. Lliurament directe
  2. Planificació del circuit de distribució entre departaments, prioritat i temporalització en el lliurament
  3. Inventari
  4. Valoració d’existències
  5. Costos d’emmagatzematge
  6. Registre d’entrades i sortides
  7. La rotació de gèneres al magatzem i al celler
  8. Càlcul de consums, minves, pèrdues i ruptures. Consum teòric i consum real
  9. Documentació habitual i aplicacions informàtiques per al control de consums en restauració i de l’inventari d’existències

Què cal saber...

L’emmagatzematge engloba diversos conceptes necessaris per al bon funcionament del procés de la compravenda. Els encarregats del magatzem han de tenir unes relacions i comunicacions òptimes amb el departament de compres (necessitat d’aprovisionar per tenir existències al magatzem), amb el departament d’administració (gestió de la documentació) i amb el departament de vendes (sortida d’articles del magatzem).

Aquesta connexió interdepartamental permetrà que la gestió i el control del magatzem es puguin portar a terme, demanant les unitats necessàries en el moment que calgui per poder fer front a les comandes dels clients o a les necessitats del procés productiu, amb els possibles imprevistos que puguin aparèixer.

L’empresa ha de gestionar els procediments administratius i la documentació que es genera en el magatzem amb rigorositat i control de les operacions que es poden derivar, per obtenir els millors resultats amb els costos mínims possibles.

En aquesta unitat formativa, s’estudia l’organització del magatzem i el procés gestió de les seves existències que es generen a partir de les operacions de compravenda, amb l’aplicació de conceptes teòrics i pràctics, i amb l’ús del programa de gestió.

Course Reviews

N.A

ratings
 • 1 stars0
 • 2 stars0
 • 3 stars0
 • 4 stars0
 • 5 stars0

No hi ha opinions per aquesta unitat formativa.

ACCEDIR
 • FREE
 • UNLIMITED ACCESS
 • 33 hores lectives
© Copyright ICG Group - All rights reserved.