ICGUniversity

Salutació

Conscients que les societats competitives s’enfronten a la tasca d’assumir importants reptes de futur i apostar fort pel saber i la intel·ligència, ens correspon a empreses com la nostra desenvolupar un paper molt actiu en favor de la innovació i la transferència de coneixements. D’aquí ICGUniversity, un programa d’estudis superiors amb el qual estem treballant en col·laboració amb centres educatius i universitats, i amb el que la nostra intenció és aportar les millors eines tecnològiques i material docent per a la formació dels futurs professionals dels sectors de l’hoteleria i el turisme. La funció social que exerceix un centre de formació professional o una universitat es mesura pel seu impacte i la seva qualitat docent i de recerca, però també pel grau d’activitat de la seva interrelació amb el seu entorn.

En la situació social i econòmica actual, és més necessari que mai intensificar aquest paper i implicar als centres formatius en la configuració d’un entorn propici a la generació de coneixement i a la seva transformació en valor econòmic, productivitat i competitivitat, que faciliti la creació d’ocupació i de riquesa. Entre tots els elements a tenir en compte, destaca el de la relació científica i tecnològica entre els centres de formació i les empreses.

A ICG volem assumir aquest paper de col·laboració amb la formació i el coneixement perquè estem convençuts que, al mateix temps, contribuïm a assentar les bases d’una societat equilibrada, avançada i més justa.

Si la qualitat és el marc en el qual han de desenvolupar-se les empreses turístiques i de restauració, l’altre eix vertebrador d’aquestes és la innovació. Les empreses d’aquest sector són cada vegada més conscients de la necessitat d’innovar si volen competir amb majors garanties en un mercat globalitzat, convertint aquest factor com a objectiu estratègic fonamental.

S’entén com a innovació al món de l’empresa turística i de restauració el potencial per desenvolupar i utilitzar nous productes i nous processos de producció, aconseguint millores en els resultats, tals com costos, qualitat, servei, capacitat de resposta, etc. I sens dubte la utilització de les TIC han estat les propulsores fonamentals de les grans transformacions que ha experimentat el sector en els últims anys.

Avui per qualificar un establiment d’hostaleria existeixen molts elements com el disseny, les instal·lacions, la varietat i qualitat de la cuina, el servei de sala… però sobretot l’existència d’un personal altament qualificat capaç de sumar per transmetre i donar una bona imatge, amb l’ajuda de les noves tecnologies.

En un establiment de restauració, la principal valoració dels comensals són, per un costat els sentits que es desperten amb la degustació de la cuina i la preparació i presentació dels plats, i l’altra, les emocions que les aporten el personal i el servei. Per això, tant la qualitat dels plats com la imatge i atenció del personal, com l’organització i operativa del treball, són molt importants pel conjunt de l’establiment.

La clau d’ICGUniversity consisteix en transmetre els coneixements per organitzar i controlar establiments turístics i de restauració amb les noves tecnologies, i a més, adquirir altres capacitats transversals que afecten a diferents llocs de treball entre les quals destaquen l’autonomia, innovació, organització del treball, responsabilitat, treball en equip i resolució de problemes.

Andreu Pi Pocurull
President del Grup ICG

© Copyright ICG Group - All rights reserved.