ICGUniversity

ICGUniversity és un programa complet que té com a finalitat principal formar en les TIC als alumnes de les Escoles que imparteixen els Graus Superiors d’FP d’Hoteleria i Turisme, i donar-los eines que els faci més competitius per accedir al mercat laboral, tot reconeixent les seves habilitats professionals.

Aquest programa de formació inclou:

Cessió de Tecnologia

Cessió d’aplicacions informàtiques ICG als centres per a la formació de l’alumnat

Material Docent

Cessió del material docent estandaritzat amb els continguts curriculars establerts per l’Administració

Formació a Professors

Formació permanent al professorat dels centres amb el software ICG

Postgraus Universitaris

Col·laboració amb escoles superiors i facultats per posar en marxa postgraus, màsters i beques

© Copyright ICG Group - All rights reserved.