ICGUniversity

ICGUniversity és un programa complet que té com a finalitat principal formar en les TIC als alumnes de les Escoles que imparteixen els Graus Superiors d’FP d’Hoteleria i Turisme, i donar-los eines que els faci més competitius per accedir al mercat laboral, tot reconeixent les seves habilitats professionals.

Aquest programa de formació inclou:

Implantació de tecnologia

Implementacions tecnològiques del grup ICG als centres per a la formació de l’alumnat

Material Docent

Material docent estandarditzat amb els continguts curriculars establerts per l’administració

Formació a Professors

Formació permanent al professorat dels centres amb el software ICG

Premis i Beques

Amb la finalitat de fomentar l’emprenedoria i la generació d’idees entre els joves, i complementar la formació amb la utilització de les TIC

© Copyright ICG Group - All rights reserved.