ICGUniversity

Què és ICGUniversity?

És un programa d’estudis superiors que el Grup ICG Software vam posar en marxa, impulsat personalment pel nostre President, Andreu Pi Pocurull.

ICGUniversity és un projecte il·lusionant amb el qual participem en la formació al més alt nivell dels futurs professionals del sector de l’hostaleria. En l’àmbit territorial de Catalunya, el projecte compta amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

A través d’aquest programa estem cedint tecnologia. Les nostres solucions estan presents en un gran nombre de centres de formació on s’imparteixen els diferents Graus d’Hoteleria i Turisme per tal de promoure i formar en les TIC als futurs professionals i facilitar-los l’accés al mercat laboral.

Però ICGUniversity va més enllà de la transferència tecnològica, és un programa en el qual estem elaborant el material docent necessari, seguint els continguts curriculars establerts per l’Administració, que facilitarà als centres i professors comptar amb material estandaritzat per a la formació. També inclou un programa de formació permanent destinat als docents per tal de formar-los en l’ús de les solucions ICG cedides als centres acadèmics.

D’altra banda, ICGUniversity contempla la col·laboració amb escoles superiors i facultats per tal de posar en marxa postgraus universitaris en Turisme i Restauració, i que en els seus programes curriculars utilitzin les TIC com a principals eines de gestió.

Visualitzar vídeo resum

© Copyright ICG Group - All rights reserved.