ICGUniversity

Avís legal

Avís legal

Nom de la fundació: Fundación ICG
NIF: G25822255
Dades d’inscripció: Inscrita amb el núm. 3019 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.
Domicili de l’entitat: Partida Pla de Monsó, núm. 54 (25193 – Lleida)
Correu electrònic: apurroy@icgfundacion.com
Telèfon: 973 728 801

 


 

Termes i condicions

 

Es reserva qualsevol dret no concedit expressament aquí.
Es prohibeix la reproducció, transmissió, distribució o emmagatzematge del contingut total o parcial en qualsevol format sense el permís previ per escrit de la Fundación ICG, excepte amb els termes següents.

 

La Fundación ICG l’autoritza a visitar les pàgines web de la Fundación ICG al seu ordinador o dispositiu mòbil o a imprimir còpies d’extractes d’aquestes pàgines exclusivament per al seu ús personal i no per a la seva distribució, llevat que compti amb el permís per escrit de la Fundación ICG. Cada un dels documents inclosos a les nostres pàgines web pot estar subjecte a uns termes addicionals indicats en dit document.

 

Es permet l’ús d’aquest lloc web i del seu contingut per a un ús privat i no comercial.

 

La Fundación ICG és la propietària de tots els drets del material tècnic publicat en aquest web (incloent, sense limitació, documents, vídeos…). Es prohibeix la distribució dels continguts publicats en ella.

 

Aquest material és d’ús exclusiu per a SATs Oficials i Distribuïdors autoritzats. La detecció d’un ús no autoritzat per part seva dels continguts publicats en el nostre web pot comportar l’inici d’accions legals contra vostè.

 

Si vostè detecta qualsevol tipus d’ús indegut o no autoritzat dels continguts publicats al nostre lloc web, si us plau informi’ns via correu electrònic a: apurroy@icgfundacion.com

 

La Fundación ICG no garanteix que les seves pàgines web no patiran cap interrupció o estaran lliures d’errors. La Fundación ICG es reserva el dret a revisar les pàgines o a retirar l’accés a aquestes en qualsevol moment.

 

No s’ofereix cap garantia, expressa o implícita, relació a la disponibilitat, exactitud, fiabilitat o contingut d’aquestes pàgines. La Fundación ICG no serà responsable de cap dany directe, indirecte, incident, quantificable o consecuent, lucre cessant o interrupció de negocis, que es derivin de l’ús o de la impossibilitat d’usar la pàgina web, encara que s’hagi notificat a la Fundación ICG la possibilitat d’aquests danys.

 

Per a un accés més senzill de l’usuari, la Fundación ICG podrà incloure enllaços cap a altres llocs d’Internet propietat de terceres parts o explotats per terceres parts. En accedir a aquests llocs web acceptarà que la Fundación ICG no té cap control sobre el contingut d’aquest lloc.

 

En cas que l’activitat o informació enllaçada pugui ser il·lícita o pugui lesionar béns o drets d’un tercer, ens posarà en coneixement d’aquesta circumstància per tal que la Fundación ICG pugui actuar amb la deguda diligència per suprimir o inutilitzar l’enllaç.

 

A més, els enllaços cap a llocs web no pertanyents a la Fundación ICG no implica que la Fundación ICG recolzi el lloc, els productes, serveis, activitats o manifestacions referides en aquesta web.

 

En el supòsit d’enviar-nos material a qualsevol dels nostres servidors per correu electrònic o a través de les pàgines web de la Fundación ICG, haurà de complir les següents observacions:

 

→ El material no contindrà cap element il·legal o inadequat per a la seva publicació per altres motius.

 

→ Vostè realitzarà els esforços raonables per a detectar i eliminar qualsevol virus o altres elements contaminants o destructius abans d’enviar qualsevol material.

 

→ Només enviarà material que sigui de la seva propietat, o bé sobre el qual vostè tingui el dret a disposar del mateix. Amb l’enviament, vostè consenteix que la Fundación ICG podrà publicar el material gratuïtament i/o incorporar el material o qualsevol concepte descrit en ell als nostres productes sense cap responsabilitat per part de la Fundación ICG.

 

→ Vostè mostra el seu consentiment a no emprendre cap acció legal contra la Fundación ICG en relació al material que ens hagi enviat i accepta indemnitzar-nos en cas que tercers emprenguin accions legals contra nosaltres en relació al material que vostè ens hagi enviat, com a conseqüència del incompliment de les previsions anteriors.

 

La Fundación ICG és una marca registrada d’ICG SL. Els noms de productes de la Fundación ICG són marques de productes o marques registrades d’ICG, SL. Altres noms de productes i empreses aquí mencionats poden ser marques de productes o noms comercials dels seus respectius propietaris. El seu accés a aquest lloc web no es interpretarà com la concessió implícita, per exclusió o de cap altra manera, de cap permís ni dret a usar les marques que apareixen en aquest lloc web sense l’autorització prèvia per escrit de la Fundación ICG o de la part propietària d’aquestes marques.

© Copyright ICG Group - All rights reserved.